‘Er overkomt je wel eens wat’ Saskia Wagenvoort & Piter Wilkens, voor ‘Keunst foar Bern’

“De laitsjende feniks”, de intrigerende titel van het werk dat Saskia Wagenvoort samen met Piter Wilkens heeft gemaakt.
Zij vinden het allebei belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met kunst.
Daarom hopen zij op een mooie opbrengst van de Keunst foar bern-veiling voor Stoereloer!

https://www.youtube.com/watch?v=7GBtCdf7BWM