Feest bij Douwe Elias & Sjoerd Feitsma voor Keunst foar Bern; Ze maken er wat van!

Wethouder Sjoerd Feitsma en schilder Douwe Elias maken er wat van…! Een mooie co-productie ten behoeve van de veiling Keunst foar bern! Op 11 oktober a.s. in Van der Valk Hotel Leeuwarden.

https://www.youtube.com/watch?v=XhMdh-Wk8yQ