Henk Rusman en Joop Mulder prikkelen om ‘anders te denken’ voor Keunst foar Bern

Henk Rusman en Joop Mulder prikkelen met hun kunstwerk voor Keunst foar Bern om ‘anders te denken’ . Ze werken prettig samen ten bate van Stoereloer, op initiatief van de vier Rotary Clubs van Leeuwarden, in het kader van Culturele Hoofdstad Leeuwarden Friesland 2018. Het kunstwerk wordt geveild op 11 oktober as. Ook op Catawiki.

https://www.youtube.com/watch?v=-XDJbMSzKMI